Žensko ime nastalo od reči “voj”, koja je nekada označavala vojnika, ali i muža, supruga.