Složeno od staroslovenskih osnova sa značenjem vladati i mir – da bude umešan vladalac koji u miru vlada.

Slična imena: Vladan, Vladislav, Damir, Vladimirka, Vlajko, Vlastimir, Vlastoje