Potiče iz grškog Basilissa – žena ađutanta, regenta cara.

Slična imena: Vasilija, Varvara, Valentina, Violeta, Bosiljka