Ime nastalo od latinske reči “latina”, što znači “latinka”, “rimokatolkinja”, odnosno “ona koja je rimokatoličke vere”.

Slična imena: Latinka