Složeno je od osnova sa značenjem tih + slava. Od ovog imena izvedena su imena Tika i Tikomir.

Slična imena: Trifun, Toma, Damir, Kozma