Opšta imenica zora (početak dana, svitanje) uzeta je za lično ime. U staroslovenskoj mitologiji Zora je boginja jutra i svitanja. Kod starih Slovena značenje reči zora je aurora, svanuće. Od ovog imena izvedena su imena Zoran, Zorana, Zorica, Zorka i Zorko.

Slična imena: Zorica, Zorka