Potiče iz starohebrejskog Shoshanna, nastalo iz šošanna – vodeni (beli) ljiljan (naziv ukrasnog cveta).

Slična imena: Susana, Svetlana, Snežana