Ime domaćeg porekla. Imenica senka, sena, u prenosnom značenju - biti u okrilju, zaštićen, uzeta je za lično ime. Može biti i tepanje od Ksenija i Poliksena.

Slična imena: Ksenija