Potiče iz grčkog Symeon, nastalo iz starohebrejskog šim on ( Bog slušati, sluh, slušanje, uslišan) – onaj koji sluša, koji je poslušan.

Slična imena: Silvan, Vasilije, Simon