Potiče iz starohebrejskog šamu el - od Boga uslišan, Bog je čuo. Ime biblijskog proroka.

Slična imena: Sava