Nastalo je od imena Hristijan, što znači hrišćanin.