Nastalo spajanjem reči prvi i slava, označava najboljeg među svima, slavnog.