Nastalo spajanjem reči pred i slava, označava onog koji podiže slavu.