Nastalo spajanjem reči prvi i slava, označava najbolju među svima, slavnu.