Ime crnogorskog porekla. Nastalo od naziva plemena Njeguši, a prepisuje mu se značenje onaj koji potiče, pripada svom plemenu.

Slična imena: Njeguš