Domaća tvorevina. Nastalo od naziva dana u sedmici.