Nastalo od glagola venuti, a znači ona koji ne vene - večno mlad.