Domaća tvorevina. Nastalo od glagola bojati se, a označava onog ko se ne boji.