Potiče od grčkog imen Naoum, koje potiče od starohebrejske reči nahum, koja znači učitelj.