Žensko ime domaćeg porekla, nastalo po nazivu dana u sedmici.