Nastalo od glagola venuti, a znači ona koja ne vene - večno mlada.