Nastalo je od prideva nino, što znači nov, i reči slava. U prenesenom značenju - da bude mlad, svež, poznat, slavan.

Slična imena: Nina, Ninoslava