Slovenskog je porekla, nastalo od korena maniti sa negacijom (prema rečniku Srpske akademije nauke i umetnosti, maniti je varijatna glagola mamiti što bi moglo da znači privlačiti, biti privlačan.