Po etimološkom rečniku može da znači "onaj koji remeti mir".