Domaćeg porekla. Sastavljeno od reči mio, milo, i nastavka mir koji se često javlja u domaćim imenima.