Mane je muško ime nastalo od grčkog imena Manouel koje je varijanta od Ennanouel, poreklom od starohebrejske reči "immanuel" što znači "Bog je sa nama". 

Slična imena: Manojlo, Maniša