Žensko ime domaćeg porekla. Postoje mnoga tumačenja ovog imena ali je najverovatnije nastalo od reči mir.

Slična imena: Mirjana