U romanskim jezicima "mia" znači "moja". Na grčkom " mea" znači "moja", "samo jedna".