Žensko ime hebrejskog porekla, koje je nastalo od reči „marah“, što znači „gorčina“ ili „ogorčenost“.

Slična imena: Marija, Mara