Ime slovenskog porekla, nastalo od reči “ljubiti” i “mir”, te označava onoga koji voli mir.