Latinski oblik grčkog imena Hagne, koje je nastalo od reči “hagnos”. Odgovara današnjem imenu Agnes, što znači “sveta”, “nevina”, “nedužna”, “čista”.

Slična imena: Agnes