Domaća narodna tvorevina, novo ime. Imenica iskra (varnica) uzeta je za lično ime.