Izvodi poreklo iz starohebrejskog yishaq - zasmejati se. Prema Bibliji, Isak je sina "praoca" Avrama, koji je bio spreman da ga prinese na žrtvu.