Nastalo je od muškog imena Goran. Znači brđanka, planinka.

Slična imena: Goran, Goranka