Žensko ime domaćeg porekla, a nastalo je od deminutiva reči “gora”, koja označava šumu ili breg.