Zapadno ime, izvorno nastalo iz starohebrejskog gabriel - Bog je moja moć, Bog mi je pomoć. Kod nas je došlo iz italskog jezika. Uobičajeniji je oblik Gavrila.