Ime grčkog porekla nastalo od reči "Γεωργός", što znači zemljoradnik.

Slična imena: Đurđija, Đurđica