Praslovensko ime složeno osnovama “borba” i “slava”. Jedan od najranije poznatih nosilaca imena je bosanski ban koji je živeo u 12. veku (prozvan Borić), otac čuvenog bana Kulina.