Naše domaće, slavensko ime izvedeno od reči “boj”, tako da ime nosi značenje "borac, borben, koji boj bije". Nasuprot ovome postoji i tumačenje da da je ime izvedeno od osnove “bojati se”.