Batrić je muško crnogorsko ime. Značenje dolazi od korena batriti - hrabriti (batriv - srčan, slobodan, hrabar).