Imenica boginja uzeta je za lično ime što može biti prevod iz grčkog thea (boginja) ili latinskog dea (Deus - boginja).