Ćao, društvo! Radim u školi i na trudničkom sam bolovanju, četvrti mesec. U međuvremenu je došlo do smanjenja fonda časova pa mi je plata smanjena za 10 posto. Primala sam 100 posto, koliko sam i imala dok sam radila, 2 meseca. A danas mi je legla plata umanjena za 10 posto. Zanima me, da li zakonski, bez potpisivanja aneksa (nisam ništa dobila da potpišem) može da se plata umanji dok sam na trudničkom bolovanju. Ima li ovde mojih koleginica? Da li je neko imao ovo iskusto?