Ako imate sledeće probleme:
1. Nema začeća, lekari kažu sve je u redu ali nemaju konkretan nalaz. Šalju Vas na dodatne analize, a Vi počinjete da sumnjate da su to izlazne varijante, jer nemaju rešenje za dati problem.
2. Dolazi do začeća, ali i do odbacivanja ploda.
3. Nakon višestruke veštačke oplodnje nema uspeha.
4. Prisutna oligospermija, azospermija, teratospermija ili neki drugi problem sa spermatozoidima, želite da idete na veštačku oplodnju, ali pre toga hoćete konsultacije i razjašnjenje problema.
5. U porodici ili užoj familiji imate člana/članove sa teškim oboljenjem i strahujete za potomstvo.
Genetičko savetovanje u kombinaciji sa kliničkim ispitivanjima je pravi izbor za parove koji se bore sa sterilitetom.