Ima li neko stručan, da mi odgovori kakav je uticaj hiperbarične oksigenacije u komori
na trudnoću. Naime supruga je 5-6 nedelja trudnoće (IIIporedu) a zaposlena je kao medicinski tehnčar u hiperbaričnoj komori?