Oderđivanje krvne grupe i Rh faktora u trudnoći je veoma važno.http://porodicnilekar.net/index.php?...-ena&Itemid=55