Tokom trudnoće, u određenim okolnostima, može da dođe do formiranja ugruška.http://porodicnilekar.net/index.php?...-ena&Itemid=55