Cengiz Akaja, lekar na Medicinskom fakultetu Univerziteta Uludag iz Turske, izjavio je da deca prate pokrete i ponašanja svojih roditelja i da su im oni uzor, te da na taj način formiraju svoju ličnost.

“Kada nam otac ili majka izgovore čak i najmanju laž, mi se navikavamo na laganje, a da to nismo ni primetili", ističe doktor Akaja i dodaje da porodica kao i bliža okolina utiču na ponašanje pojedinca.

“Usvajamo pojedine dobre ili loše strane. Tako i laganje učimo od roditelja. Počinjemo da učimo još kao sasvim mali. Kada roditelji počnu da lažu, mi se navikavamo na laž, a to se odražava na našu ličnost”, rekao je on.

Ovaj lekar takođe naglašava i to da laž nije poput govora i vida, odnosno nešto što mozak sam radi, jer u mozgu ne postoji ništa što bi podstaklo na laž i da u njemu nema centra za laž.

Akaja isto tako ističe, kako se veličina laži menja i od situacije u kojoj se osoba nalazi.

“Osoba koja može imati empatiju prema potrebama drugih ljudi, kao što ima prema svojima, koja ima formiranu ličnost, ili neće lagati ili su to laži koje ne mogu u velikoj meri da naude drugima. Ako je osoba sebična i misli samo na sebe, njene laži su mnogo štetnije”.

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama