Program prilagođen svakom detetu pojedinačno

Odmah po dolasku u mesto boravka animatori iz Saveza organizuju sastanak sa vaspitačima i učiteljima koji su decu doveli. Predlažu plan aktivnosti i usklađuju ga sa mišljenjem nastavnika. Kako putovanjima dece po zakonu prethodi sistematski pregled i otvaranje tzv. putnog zdravstvenog kartona, a na put kreće i lekar, animatori se obavezno konsultuju i sa njim.

Mnoge učiteljice od roditelja traže da napišu pismo koje će sadržati informacije o detetovom ponašanju (plače bez mame, stidljivo), ishrani (šta odbija od hrane, šta ne sme da jede ili na
Kombinacija boravka u prirodi, kao nečega što deci nedostaje, i dobro osmišljenog programa kretanja, prilagođenog njihovom uzrastu, pažnja i iskustvo animatora, neizostavno daje rezultate
šta je alergično), lekovima, ako ih koristi, eventualnom oboljenju. Kad se i ti podaci uzmu u obzir, animatori program prilagođavaju svakom mališanu posebno. Stidljivom će se pristupiti polako, za male agresivce (kojih je na žalost sve više) postoji posebna, razrađena taktiku.

Kombinacija boravka u prirodi, kao nečega što deci nedostaje, i dobro osmišljenog programa kretanja, prilagođenog njihovom uzrastu, pažnja i iskustvo animatora, neizostavno daje rezultate. Tako se dešava da izuzetno povučeno dete propeva pred publikom, a mali nemirko nauči da pleše.

Roditelji često nisu ni svesni koliko njihovo dete može, a kako, posebno u gradu, nema mogućnosti ni vremena da upozna sve što je namenjeno njegovom uzrastu, rekreativna nastava je idealna prilika da u radu sa animatorima ispolji svoje skrivene sklonosti.

Deca vole animatore

Pored ovih programa, animatori rade i neke druge, poput Letnjih sportskih igara za decu i omladinu, tokom kojih se deca takmiče u više od 20 zanimljivih veština.
Deca vole animatore, jer su im oni i drugari (svi imaju između 21 i 35 godina), jer se sa njima igraju, ali ih istovremeno i uče da kroz igru razvijaju sposobnost razmišljanja, brzog donošenja odluka, osećaj da su važni,  učešćem u takmičenjima i sticanjem priznanja.

Željka Zebić

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama