Reč je u funkciji tek onda kada se njom uspeva izraziti neka potreba ili stav. Govor se uči kroz životne situacije, te bi roditelji trebalo da pomognu svom detetu da ga savlada. 

Uloga roditelja u formiranju dečijeg rečnika
Struktura reči/rečenica, a time i struktura jezika razvoja zahteva verbalno iskustvo, odnsono primenu usvojenih reči u spontanom govoru. Tako bi roditelj trebalo da stvori situacije u kojima dete na što spontaniji način uvežbava naučeno izgrađen odnos sa drugim rečima. 

Pri proceni u kom stepenu je dete ovladalo govorom, važan kriterijum je provera rečničkog fonda i strukture jezičkog izraza.

Logoped prati fonetsko-fonološki, morfološko-sintaksički i leksički nivo razvoja reči i iskaza.

Kako novorođenče u toku svog razvoja prelazi put od krika do smisaone poruke, govori nam Nenad Atanasovski, master defektolog-logoped:

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama