Pranje zuba

Mlečne zube treba prati čim se pojave - najpre gazom, a krajem prve godine četkicom (bez paste u prve dve godine života). Dete u ovoj fazi trpa u usta sve što vidi, što može da bude veoma opasno, ali mu se mora dozvoliti da "glođe" gumene igračke - koje treba da su čiste, ali ne i sterilne.

Lekarski pregled

Sa navršenih devet meseci, odojče treba odneti na sistematski pregled, gde će biti izmereno i pregledano. Ukoliko do sada nije ispitivana funkcija čula vida i sluha, to bi ovom prilikom trebalo učiniti, naročito kod dece koja imaju neki od rizika u pogledu psihomotornog razvoja. Nema vakcinisanja, osim ako je nešto zaostalo od ranije.

Beba pod nazorom

Otkako je beba počela da se kreće, zajedno sa njenom radoznalošću raste i opasnost od povređivanja, zbog čega zahteva nadzor 24 sata dnevno!

Padanje: Odojče koje uči da hoda, može pri padu da se udari o razne okolne predmete, ili da padne na lice - kada obično povredi gornju resicu u ustima. Pritom najčešće nastaje manje krvavljenje, koje samo stane. Ako je veće, stavlja se šav. U ovom periodu treba sklanjati sve oštre predmete, a naročito zaštititi uglove stola, kako dete ne bi udarilo glavom u njih.

Iščašenje lakta: Druga tipična povreda nastaje tokom prohodavanja. To je iščašenje lakta prilikom trzaja deteta, što učini odrasla osoba koja ga drži za ruku, pokušavajući da spreči pad. Ta povreda zahteva "nameštanje" zgloba i imobilizaciju - određeno vreme.

Opekotine: Opekotina predstavlja oštećenje tkiva uzrokovano fizičkim agensima (toplota, električna struja i razne vrste zračenja), ili hemijskim agensima. Kod odojčadi su češće oparotine od opekotina vrelim predmetom ili plamenom. Pročitajte tekst: Prva pomoć kod opekotina.

Preventivni saveti

Držite prozore zatvorene. Postavite vrata na vrhu stepenica. Pokrijte električne prekidače, a električne instalacije držite van domašaja deteta. Smestite dete u ograđen prostor kada je napolju ili kada nema odraslih u blizini. Ne unosite dete u kuhinju. Izbegavajte sintetičku odeću. Držite oštre predmete, ručke lonaca i tiganja na šporetu van domašaja deteta, a posuđe sa vrelim jelima dalje od ivice stola. Ne ostavljajte dete samo sa kućnim ljubimcem.

Ona nema zlu nameru

Mere prevencije koje ste preduzeli neće biti dovoljne da spreče da beba ponekad zapadne u nevolju, jer je njena radoznalost neograničena. Zato je od prvih detetovih koraka potrebno da se ono uči izvesnoj disciplini, radi sopstvene i tuđe bezbednosti, kao i radi očuvanja prostora u kome živi. Skoro da nema ničeg težeg u procesu vaspitanja od disciplinovanja deteta. Nema roditelja koji povremeno ne izgubi živce i ne poželi da istuče nevaljalo dete. Ali, da li beba može da bude nevaljala? Čak i kada radi ono što zna da ne treba, ona nema zlu nameru, već ispituje svet oko sebe (gde su granice dozvoljenog, kako mama i tata reaguju u pojedinim situacijama, šta će se desiti ako uradi ovo ili ono, itd.). Detetu su ograničenja potrebna, jer su potvrda da postoji deo sveta u kome je ono zaštićeno i sigurno. Deca kojoj je sve dozvoljeno, osećaju se izgubljeno u svetu nepoznatog, nesposobna da se izbore sa problemima. Jer, tako mala, zapravo još uvek ne razlikuju dobro od lošeg.

Dobar je onaj roditelj koji brine o detetu - ne samo rečima, već i delom, koji mu daje dobar sopstveni primer, koji je dosledan a nasmejan, vedar i pun ljubavi. Previše zabrana nije dobro. Izaberite prioritete, ali obavezno učite dete da ne valja raditi opasne stvari (dirati struju, vrelu vodu, istrčavati na ulicu i slično), makar morali fizički da ga sprečavate u tome. Pritom se ne misli na fizičko kažnjavanje, jer je ono uvek kontraproduktivno, a u ovom uzrastu neosporno predstavlja zlostavljanje, pošto beba nije u stanju da shvati njegov smisao. Na primer, ako dete ne posluša kada mu kažete da ne vuče gajtan, ustanite i ponudite mu drugu zabavu, ne dozvoljavajući mu da se povredi. Ispravka i nagrada za poslušnost su uvek delotvornije od batina.

LJubav je bebina oaza

Iako ćete lakše naučiti poslušnosti kućnog ljubimca nego radoznalo dete, zapamtite da je dresura samo za životinje, a dete je ličnost vredna poštovanja od najranijeg uzrasta. Ako vam nešto dâ, recite mu: "Hvala", kada od njega nešto tražite, kažite: "Molim te". Postupate li ovako od najranijeg uzrasta, imaćete više uspeha nego kada sa dve-tri godine nastupi faza negacije (koja je normalna u odrastanju). Spremite se da bezbroj puta ponovite nešto pre nego što dete takvo ponašanje potpuno usvoji. Ipak, pustite bebu da i ona o nečemu odlučuje (na primer, koju će kapu da stavi na glavu, koje čarapice da obuje, da li će pojesti koru hleba ili keks i slično). I, ne zaboravite da i kada ste ljuti - ne kritikujete dete, već njegove postupke. Grlite ga što češće i obasipajte malim nežnostima, kako bi bilo sigurno da je voljeno. Vaša ljubav je tvrđava koja će čitavog života da štiti njegovo samopouzdanje i omogući mu da donosi ispravne odluke.

Prim. dr Maja Skender, pedijatar

Najnovije vesti, rezultate medicinskih istraživanja i savete stručnjaka na temu roditeljstva, zdravlja i lepote možete pratiti na našoj Fejsbuk stranici - YuMama